intro news point of view music contact rarely asked questions links english version english version take me home

wprowadzenie

Ijon Tichy, chociaż jest postaci± fikcyjn±, posiada żywe wcielenie. Żyje we wszech¶wiecie równoległym, przenikaj±cym się z tym, który dobrze znacie. Można tu znaleĽć stany jego umysłu, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, przetłumaczone na język słów i dĽwięków.